Disciplina corporomental

Bienvenido al sitio  Movimiento Integrador

Välkommen till Integrativ Rörelse 


Español
Aquí encuentras información acerca de  Movimiento Integrador, un método de entrenamiento corporomental diseñado y orientado a toda persona que se interese en el movimiento como vía de autoconocimiento y de desarrollo del potencial físico-mental.
Presentamos las técnicas y diciplinas que componen este sistema:
Técnicas corporales:
La técnica en la pared (LTP)
El entrenamiento de a dos (EDOS)
Disciplinas:
Biomovimiento.
Danzaconciencia.
Onironavegación:Integración  del sueño y la vigilia.
Diseño Neuroconciente:entrenamiento para cambiar la arquitectura cerebral.
Svenska

Här hittar du information om Integrativ Rörelse systemet, en fysisk och mental träningsmetod utvecklad för individens hälsa och välbefinnande.
Här kan du lära känna de olika tekniker som ingår.
Vi presenterar kroppstekniker och discipliner som utgör ryggraden i det här systemet
Kroppstekniker:
Väggteknikmetoden (VTM)
Träning i par (TP) 

Discipliner:
Biorörelser

Medvetendans
Sömnens navegation (Sömnens väg till utveckling).

Neuromedveten design: träning för att förändra hjärnarkitekturen


Español
¿Qué es el sistema Movimiento Integrador?  

El sistema Movimiento Integrador (SMI) es una propuesta de trabajo corporomental,  está conformado por distintas técnicas y disciplinas. Su objetivo final es promover el desarrollo armónico del individuo. Integra  tres conceptos fundamentales: cuerpo, mente y energía.  Su constructo teórico-filosófico está basado en "Los principios del movimiento integrador" que ha desarrollado este sistema, a saber: el continuum energético cuerpo-mente y el  continuum energético  sueño-vigilia.  Propone el cultivo de la atención como pilar fundamental para el cambio y la autotransformación.
Se encuentra enmarcado dentro del ámbito de desarrollo humano y su característica distintiva es que aborda el cuerpo en movimiento como la vía más directa de conexión y trabajo consigo mismo. Utiliza el potencial terapéutico y renovador del movimiento en la búsqueda del equilibrio energético y del desarrollo del potencial humano. Desde la experiencia corpórea se da paso a nuevos movimientos que  conducen a la integración,  el equilibrio y la autorrealización

Movimiento Integrador es autopoyético, es un sistema vivo que respira y crece acuñando sus propias experiencias tanto como las del entorno. Se abre siempre a nuevos movimientos, posee inteligencia adaptativa, es creativo y vital.   

Svenska

Vad är Integrativ Rörelse?

Integrativ Rörelse (IR) är ett system utvecklat av Marisol Hume Eriksson. Systemet innebär ett helhetsgrepp på fysisk och mental träning vars övergripande syfte är att främja individens harmoniska utveckling. Man använder de terapeutiska och renoverande egenskaper som rörelsen har inom sig, i jakten på energibalans och utveckling av den mänskliga potentialen.  Grunderna är full uppmärksamhet och medvetenhet, vilka är de viktigaste kraven för att förändra mänskligheten. Systemet tillhör den humanistiska vetenskapen om mänsklig utveckling. Utgångspunkten är kroppen och rörelse som det främsta verktyget för självkännedom och att arbeta med sig själv. 

Från den kroppsliga erfarenheten utvidgas och öppnas sinnet och medvetandet. Vi använder oss av nya rörelser (både mentala och fysiska) som leder till inre utveckling, integration, harmoni och självförverkligande.

Integrativ Rörelse är autopoietiskt[1] : ett levande system som andas, rör sig och växer genom sina egna erfarenheter och upplevelser samt från miljön. Den har adaptiv intelligens, är kreativ, inspirerande och integrerar tre grundläggande begrepp: kropp, sinne och energi. *Autopiesis det är ett begrepp  som skapades av de chilenska biologerna Humberto Maturana och Francisco Varela García. Autopoiesis betyder att ett system är självreglerande och därmed skapar sina egna förutsättningar för liv baserat på sin omvärld.